Privaatsuspoliitika

Meie e-poes registreerudes nõustute, et võime kasutada külastajate arvutite IP-aadresse e-poe haldamiseks, serverihäirete registreerimiseks ja külastaja tuvastamiseks. Samuti kasutame küpsiseid, mis võimaldavad meil pakkuda teile teie huvidele kohandatud sisu ja säilitada teie eelistuste ajalugu.

Urban Earth Lovers e-poe registreerimis-, tellimis- ja kommenteerimisvormides võidakse külastajatelt küsida isikuandmeid (nt nimi, telefoninumber, elukoht, e-posti aadress), mis on vajalikud e-kaubanduse süsteemi toimimiseks ja tellimuste haldamiseks. E-poe haldajad ei küsi teilt kunagi delikaatseid isikuandmeid (nt salasõnad, paroolid, pangakoodid jne). Isikuandmete esitamisega annate ka nõusoleku ja loa selle teabe ja andmete kasutamiseks ja töötlemiseks, et võtta teiega ühendust ärilistel eesmärkidel või sisemistel statistilistel eesmärkidel. Kliendi salasõna e-poe personaalsele alale sisselogimiseks salvestatakse ainult spetsiaalsel kujul, seda säilitatakse krüpteeritult andmebaasis ning te vastutate selle konfidentsiaalsuse säilitamise eest ja kohustute seda mitte edasi andma kolmandatele isikutele.

E-poe klientide isikuandmeid säilitatakse e-poe süsteemis 1 (ühe) kalendriaasta jooksul alates viimase aktiivse tellimuse kuupäevast või registreerimise kuupäevast, kui tellimusi ei ole tehtud. Pärast seda mitteaktiivsuse perioodi eemaldatakse kliendi isiku- ja tellimusandmed andmebaasist ning uute tellimuste esitamiseks on vaja uut registreerimist.

Urban Earth Lovers e-poe külastajate kohta kogutud andmed ja nende tellimused on kaitstud kadumise ja loata kasutamise eest ning neid töödeldakse vastavalt isikuandmete õigusliku kaitse seadusele. Külastaja isikuandmeid saab kasutada ainult juhul, kui meil on vaja temaga ühendust võtta. Külastaja e-posti aadressi võib kasutada otseturunduse eesmärgil ainult siis, kui klient ise registreerub ja kinnitab oma soovi saada reklaamteavet.

Selleks, et pääseda ligi e-poe andmebaasis salvestatud teabele teie ja teie tellimuste kohta, logige sisse oma kontole ja valige punktid "kliendiandmed" ja "tellimuste ajalugu". Samuti on andmesubjektil, kui tal ei ole võimalik Internetis kontrollida teie kohta hoitavaid andmeid, nagu on sätestatud DPAA artiklis 25, õigus saada, esitades vastutava töötleja või volitatud töötleja jaoks tema isikut tõendava dokumendi, teavet oma isikuandmete allikate ja kogumise laadi kohta ning nende töötlemise eesmärkide kohta. Kui vastutav töötleja saab andmesubjektilt päringu tema isikuandmete töötlemise kohta, vastab ta, kas teda puudutavaid isikuandmeid töödeldakse, ja esitab andmesubjektile taotletud andmed hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates andmesubjekti taotlusest. Sellised andmed esitatakse andmesubjekti taotlusel kirjalikult. Vastutav töötleja esitab sellised andmed andmesubjektile tasustamata kord kalendriaasta jooksul.

Juhul kui on vaja muuta e-poe andmebaasis olevaid isikuandmeid (aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne), saavad kliendid seda teha automaatselt, logides sisse oma kontole ja valides jaotise "kliendi andmed". Kui olete muudatused teinud, ärge unustage uuendusi salvestada! Neid muudatusi saab teie soovil teha ka kaupluse haldaja - palun teavitage kaupluse haldajat andmete muutmise vajadusest e-poes registreeritud konto e-posti aadressilt reaalajas. Kui te ei saa kasutada e-poes registreeritud e-posti kontot, võtke palun ühendust kaupluse haldajaga, esitage oma isikutunnistus ja paluge teha vajalikud muudatused. Kui teil on vaja oma konto ja tellimuste ajalugu meie e-kaubandussüsteemis täielikult kustutada, teavitage sellest ettevõtte juhtkonda kirjalikult leheküljel avaldatud e-posti aadressidel või pöörduge isiklikult juhtkonna poole leheküljel esitatud aadressil.