URBAN EARTH LOVERS VYKDOMOS VEIKLOS PER METUS PALIKTĄ CO2 PĖDSAKĄ ATLYGINAME 200 PROCENTŲ


PROJEKTAI, Į KURIUOS INVESTUOJAME, PRISIDEDA PRIE KLIMATO GERINIMO IR TEIKIA SOCIALINĘ NAUDĄ VIETOS BENDRUOMENĖMS


This section doesn’t currently include any content.

Kas yra anglies dvideginio kompensacija?

Anglies dvideginio kompensacija yra būdas kompensuoti verslo įmonių ar individų išmetamą CO2 kiekį ir prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) mažinimo projektų visame pasaulyje. Tai reiškia, kad apskaičiavus išmetamų teršalų kiekį, yra nuperkamas atitinkamas anglies dvideginio kreditų kiekis iš projekto, mažinančio arba visiškai pašalinančio tą patį ar didesnį CO2 kiekį iš atmosferos. Tokiu būdu įmonės ir asmenys gali kompensuoti savo pėdsaką ir sumažinti poveikį klimatui. Mes savo pėdsaką kompensavome padedami įmonės „Planet Positive“, kuri užsiima kitų įmonių išmetamo ŠESD kiekio apskaičiavimu ir kompensacija.

Kur keliauja pinigai?

Kompensuodami savo pėdsaką, finansuojame klimato projektus arba šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo projektus, kurie veikia trijose srityse: energijos vartojimo efektyvumo (pvz., efektyvios viryklės Ganoje ir Bangladeše), atsinaujinančios energijos (pvz., vėjo jėgaines visame pasaulyje) ir geriamo saugaus vandens pasiekiamumo didinimas (pavyzdžiui, vandens filtrai Kenijoje). Šie projektai siekia sumažinti į atmosferą išmetamų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bei padėti vietos bendruomenėms.

Klimato projektus tikrina trečiosios šalys (pvz., „Gold Standard“), kurių tikslas – užtikrinti, kad jie būtų vykdomi tinkamai, o naudą būtų galima įvertinti ir pamatuoti. 

Ar anglies dvideginio kompensacija tikrai veikia?

Žinoma! Kompensuojant įmonės pėdsaką investuojama į aplinkosaugos projektus, kurie sumažina arba pašalina iš atmosferos tokį patį kiekį emisijų. „Planet Positive“ padėjo apskaičiuoti mūsų pėdsaką ir naudojo 200 proc. koeficientą, kad užtikrintų, jog bet koks nukrypimas skaičiavimuose būtų padengtas. Taigi galime būti ramūs, kad ne tik neutralizuojame įmonės veiklos metu sukurtą neigiamą poveikį aplinkai, bet ir akivaizdžiai prisidedame prie klimato gerinimo, nes pašaliname daugiau ŠESD iš atmosferos. Be to, projektai, į kuriuos investuojame, teikia socialinę naudą vietos bendruomenėms, kurdami darbo vietas ir gerindami gyvenimo kokybę.

Ką reiškia „Planet Positive“ sertifikatas?

Įmonės, turinčios „Planet Positive“ sertifikatą žengia dar vieną žingsnį verslo socialinės atsakomybės srityje. Pirmiausia, apskaičiuoja savo paliekamą neigiamą poveikį aplinkai, jį neutralizuoja, bei galiausiai kompensuoja jį 200%. Tai užtikrina, kad yra padengiami visi galimi nukrypimai skaičiavimuose ir iš tiesų kuria teigiamą poveikį aplinkai. 

Kodėl „Urban Earth Lovers“ svarbu tapti „Planet Positive“ sertifikuota įmone?

Ne paslaptis, kad klimato kaita tampa vis aktualesnė problema. Teigiamo poveikio mūsų planetai sukūrimas yra mūsų verslo esmė. Prekiaudami tvariais produktais, propaguojame aplinkai draugišką gyvenimo būdą, tačiau žinome, kad šių produktų gamyba ir pristatymas klientams taip pat turi neigiamos įtakos klimatui. Todėl norime, kad vartotojai galėtų jaustis tikri, jog rinkdamiesi mūsų produktus iš tiesų padeda kovoti su klimato kaita.