HÜVITAME 200 PROTSENTI AASTASEST URBAN EARTH LOVERS TEGEVUSE CO2 JALAJÄLJEST


PROJEKTID, MILLESSE INVESTEERIME, AITAVAD KAASA KLIIMA PARANDAMISELE JA PAKUVAD KOHALIKELE KOGUKONDADELE SOTSIAALSEID HÜVESID


See jaotis ei sisalda praegu sisu.

Mis on süsinikujalajälje kompenseerimine?

Süsinikujalajälje kompenseerimine on viis tasakaalustada ettevõtte või üksikisiku CO2 heitkoguseid läbi ülemaailmsete kasvuhoonegaaside (KHG) vähendamise projektide toetamise. See tähendab, et pärast heitkoguste arvutamist ostetakse vastav kogus süsinikuühikuid projektist, mis vähendab või eemaldab täielikult atmosfäärist samas või suuremas koguses süsihappegaasi. Sel viisil saavad ettevõtted ja eraisikud oma jalajälge kompenseerida ja vähendada mõju kliimale. Tasakaalustame oma jalajälge Planet Positive abiga, ettevõttega, mis arvutab ja kompenseerib ettevõtete kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

 

Millele raha kulutatakse?

Oma jalajälje korvamiseks rahastame kliimaprojekte või kasvuhoonegaaside vähendamise projekte, mis töötavad kolmes valdkonnas: energiatõhusus (nt tõhusad ahjud Ghanas ja Bangladeshis), taastuvenergia (nt tuulepargid üle maailma) ja ohutule joogiveele juurdepääsu suurendamine (näiteks veefiltrid Keenias). Nende projektide eesmärk on vähendada heitkoguseid ja kasvuhoonegaase ning aidata kohalikke kogukondi.

Kliimaprojekte auditeerivad kolmandad osapooled (nt Gold Standard), et tagada nende nõuetekohane rakendamine ning kasu hindamine ja mõõtmine.

Kas süsiniku kompenseerimine tõesti toimib?

Muidugi! Ettevõtte jalajälje tasaarvestamine hõlmab investeeringuid keskkonnaprojektidesse, mis vähendavad või eemaldavad atmosfäärist võrdväärses hulgas heitkoguseid. Planet Positive aitas meil jalajälje välja arvutada ja kasutas 200%. koefitsient, mis tagab, et kõik võimalikud kõrvalekalded arvutustes on kaetud. Seega võime olla kindlad, et me mitte ainult ei neutraliseeri ettevõtte tegevuse käigus tekkivat negatiivset mõju keskkonnale, vaid aitame kaasa ka kliima parandamisele, eemaldades atmosfäärist rohkem kasvuhoonegaase. Lisaks pakuvad projektid, millesse investeerime, kohalikele kogukondadele sotsiaalseid hüvesid, luues töökohti ja parandades elukvaliteeti.

Mida tähendab Planet Positive sertifikaat?

"Planet Positive" sertifikaadiga ettevõtted on astunud sammu ettevõtte sotsiaalse vastutuse vallas. Esiteks arvutatakse välja negatiivne mõju keskkonnale ja see neutraliseeritakse ning kompenseeritakse 200%. Sellega tagatakse, et võimalikud kõrvalekalded arvutustes on kaetud ja avaldatud mõju keskkonnale on kindlasti positiivne. 

Miks on Urban Earth Lovers'i jaoks oluline olla Planet Positive sertifikaadiga ettevõte?

Pole saladus, et kliimamuutus on saamas üha pakilisemaks probleemiks. Meie tegevuse keskmes on positiivse mõju avaldamine meie planeedile. Jätkusuutlike toodete müügiga propageerime keskkonnasõbralikku elustiili, kuid oleme teadlikud ka sellest, et nende toodete valmistamisel ja klientidele tarnimisel on ka negatiivne mõju kliimale. Seetõttu soovime, et tarbijad saaksid olla kindlad, et meie toodete valimine aitab tõepoolest võidelda kliimamuutustega.